Posted by: burusi | February 17, 2018

ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია No 5 (1) (2019)

ჟურნალი 4

ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია No 5 (1) 2019

Health Policy, Economics and Sociology No 5 (1) 2019

სარჩევი

Contents

_________________________________________________________________________________________

ამბულატორიული მედიკამენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობა ხანდაზმულთათვის
თენგიზ ვერულავა

Financial access to outpatient medicines for the elderly
Tengiz Verulava

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________

ორსულთა საჭიროებებზე ორიენტირებული სერვისები პირველად ჯანდაცვაში
ნანა ჯინჭარაძე, ნატა ყაზახაშვილი, ილონა საყვარელიძე, ნინო აბაიშვილი

Antenatal services oriented for the needs of pregnant health in the primary healthcare
Nana Jincharadze, Nata Kazakhashvili, Ilona Sakvarelidze, Nino Abaishvili

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________________

ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობის პრობლემები საქართველოში
თენგიზ ვერულავა, დალი ბერუაშვილი

Perceptions of primary care in Georgia
Tengiz Verulava, Dali Beruashvili

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________________

მზრუნველობამოკლებული ახალგაზრდების პრობლემები თავშესაფრის დატოვების შემდეგ
ბექა კუტივაძე, ირინა ლურსმანაშვილი, თენგიზ ვერულავა

Challenges Faced By Youth Aging Out of Foster Care
Beka Kutivadze, Irina Lursmanashvili, Tengiz Verulava

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________________

Managers Opinion About the Implementation of Hospital Accreditation in Georgia
Teona Gorgadze, Otar Vasadze

მენეჯერების აზრი საავადმყოფოს აკრედიტაციის დანერგვის შესახებ საქართველოში
თეონა გორგაძე, ოთარ ვასაძე

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________________

ბავშვთა იმუნიზაციის შესახებ დედების ცოდნა და დამოკიდებულებები, არასრული იმუნიზაციის მიზეზები
თენგიზ ვერულავა, მარიამ ჯაიანი

Knowledge and attitude towards childhood immunization among mothers & reasons for incomplete immunization
Tengiz Verulava, Mariam Jaiani

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________________

ავტოსატრანსპორტო სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების შემოღება და მისი გავლენა ჯანმრთელობაზე: თბილისის შემთხვევა
ანა ლორთქიფანიძე, ნანა ბიგვავა, თენგიზ ვერულავა

Introduction of compulsory technical inspections and its impact on health: Tbilisi case
Anna Lortkipanidze, Nana Bigvava, Tengiz Verulava

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________________

სტუდენტების დამოკიდებულების გარემოსდაცვითი პრობლემების მიმართ.
ანა ასათიანი, ჯილდა თირქია

Students’ attitude towards environmental problems
Ana Asatiani, Jilda Tirkia

View Full-text      Download PDF

________________________________________________________________________________

ბილ კლინტონის ჯანდაცვის რეფორმები: წარუმატებლობის მიზეზები
ნათია ბრეგაძე, ნათელა წილოსანი, ნინია რამაზაშვილი, თენგიზ ვერულავა

Bill Clinton’s Health Care Reforms: The Causes of Failure
Natia Bregadze, Natela Tsilosani, Ninia Ramazashvili, Tengiz Verulava 

View Full-text      Download PDF

_________________________________________________________________________________

სტუდენტთა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიმართ დამოკიდებულებების შეფასება
ნია ხაჩიძე, ანა გიგუაშვილი, ნინო ჩიხლაძე

Evaluation of Students’ attitude toward road traffic safety
Nia Kachidze, Ana Giguashvili, Nino Chikhladze

View Full-text      Download PDF

__________________________________________________________________________________________

ინკლუზიური განათლების ხელისშემშლელი ფაქტორების კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში
მარიკა გაჩეჩილაძე, სალომე აბულაშვილი

Research of hindering factors in inclusive education in Georgian public schools
Marika Gachechiladze, Salome Abulashvili

View Full-text      Download PDF

________________________________________________________________________________

მასწავლებლებისა და მშობლების დამოკიდებულებები ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით საქართველოში
ლია ბაღდოშვილი, მარიამ კოზოლაშვილი

Attitudes of teachers and parents regarding inclusive education in Georgia
Lia Bagdoshvili, Mariam Kozalashvili

View Full-text      Download PDF

________________________________________________________________________________

ორსულთა პატრონაჟი საქართველოში.
ნანა ჯინჭარაძე, ნატა ყაზახაშვილი, ილონა საყვარელიძე, ნინო აბაიშვილი

Patronage of the Pregnant in  Georgia
Nana Jincharadze, Nata Kazakhashvili, Ilona Sakvarelidze, Nino Abaishvili

View Full-text      Download PDF

________________________________________________________________________________

საპენსიო დაზღვევის რეფორმა საქართველოში
თეკლე კენტელაძე, თინათინ ლუხუტაშვილი

Pension insurance reform in Georgia
Thekle Kenteladze, Tinatin Lukhutashvili

View Full-text      Download PDF

________________________________________________________________________________

ჩაგრულთა გაკვეთილები
ნინო ჩერქეზიშვილი

Theater of the Oppressed
Nino Cherkezishvili

View Full-text      Download PDF

____________________________________________________________________________________________

მცირე ზომის ენდომეტრიოზის ადრეული დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა
ნუგეშა გრიგალაშვილი

Early diagnostics and surgical treatment of small size endometrium
Nugesha Grigalashvili

View Full-text      Download PDF

___________________________________________________________________________________________

დედების მიერ თანდაყოლილი მალფორმაციის მქონე ახალშობილების აღქმა და ემოციური დამოკიდებულება
მარიამ პეტრიაშვილი

Maternal perception in terms of newborns with congenital malformations
Mariam Petriashvili

View Full-text      Download PDF

________________________________________________________________________________


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: